Ikke.

De afgelopen jaren heb ik me vooral bezig gehouden met de thema’s Preventie, Detentie en Nazorg, thema’s die voor mijzelf wezenlijk waren. De ervaringen die ik heb opgedaan heb ik o.a. met behulp van anderen kunnen ombuigen naar iets constructief om herstelgerichte projecten neer te zetten.

Naast Adames.nl werk ik ook als begeleider bij Exodus Midden-Nederland, een mooi werkomgeving die mij scherp houdt, praktijkervaring oplevert met waardevolle collega’s waar ik mee kan sparren.

Andere activiteiten:

Secretaris bij Stichting Blocknotes
Docent bij SBO op de opleidingen Nazorg Coordinator Ex-gedetineerden en Inzicht in Criminologie
Columnist bij Comeback Magazine
Eigenaar en Hoofdredacteur bij RestorativePrison.com