“Herstellen doe je niet alleen. Er is niet alleen een rol weggelegd voor de gedetineerde, maar ook voor vrijwilligers, achterblijvers, gevangenismedewerkers en hulpverleners van alle rangen en standen. Van portier tot directeur, iedereen kan een schakel voor het herstel zijn.” In dit verfrissende boek geeft Reynaldo Adames concrete handvatten voor een herstelgerichte detentie. Met de inzichten uit dit boek haal je het beste uit (ex-)gedetineerden, maar ook uit jezelf, aangezien ook jij een schakel van herstel kunt zijn. De inhoud van dit boek is gebaseerd op zowel de ervaringen in detentie van de auteur, als op scherpe observaties tijdens zijn werk als ervaringsdeskundige. Daarnaast komen tal van ex-gedetineerden aan het woord die positieve voorbeelden aangeven van wie en wat hen écht heeft geholpen tijdens en na hun detentie. Een must read, niet alleen voor gevangenismedewerkers maar ook voor vrijwilligers, reclasseringswerkers en (gemeentelijke) nazorgcoördinatoren.